img

รายละเอียดของธุรกิจ

รับออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน แก้ไขระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งงานไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องจักรพลังไฟฟ้า จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบหยัดไฟฟ้า เครื่องบรรจุภัณฑ์ การอนุรักษ์พลังงาน การผลิตตู้ MDB ผลิตตู้ PLC ตู้ MDB ตู้ PLC


รายละเอียดบริษัท

หมายเลขผู้เสียภาษี

วันที่ก่อตั้ง

ติดต่อเรา

  • 247 หมู่ 1 ซอยวัดคู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290