แนะนำ
img
(45)

TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANT

บริการให้คำปรึกษา รับเป็นนายหน้า อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และตัวแทนอื่นๆ

แนะนำ
img
(115)

TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANTS [Interior]

ทีดีซี เป็น บริษัท ที่ก่อตั้งโดยชาวญี่ปุ่น, "คุณฮิโตชิ ซาโต้" เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่น, เรามุ่งเน้นกระบวนการคิดโดยยึดคำขวัญที่ว่า "เราเป็นแหล่งความคิดใหม่และสามารถพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต"

แนะนำ
แนะนำ
img
กลุ่มอุตสาหกรรม

 บริษัท คราวน์ อิควิปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 จำหนําย ให้เช่า ซํอมแซม และบำรุงรักษารถยกสินค้า (Forklift) รวมถึงจำหนํายและบรรจุอะไหล่และชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎อง

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

 บริษัท จอห์นสันคอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด

 ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ และซื้อมาขายไปและแบํงบรรจุ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ สำหรับยานยนต์

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

 บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (DRIVESHAFTS JOINT FOR DRIVESHAFTS) และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

 บริษัท ซันลิท (ประเทศ ไทย) จำกัด

 ผลิตและจำหนํายชิ้นส่วนรถยนต์ และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

 บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 ผลิตแมํพิมพ์สำหรับปั๊มขึ้นรูปโลหะ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์และ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยวิธีปั๊มขึ้นรูป

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดหมู่

แชร์

โพสที่น่าสนใจ