ข้อกำหนด และเงื่อนไข

ข้อกำหนด และเงื่อนไข

ลงทะเบียน
 1. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกจะต้องสมัครสมาชิกในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการต่างๆ
 2. ท่านจะต้องระบุ Username Email Password ให้ครบถ้วน
 3. ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์ม Google หรือ Facebook ในการสมัครสมาชิกได้
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้
 1. ท่านสามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของท่านได้ โดยสามารถเลือกใส่ข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลพื้นฐานที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้เท่านั้น หากท่านมีการใส่ข้อมูลที่ไม่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ และเกิดปัญหา ทางบริษัทขอแจ้งว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
 2. ท่านสามารถใส่ข้อความ รูปภาพ ข้อมูล หรือสื่อใดๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเกิดความเสียหายที่ผิดต่อกฏหมาย ศีลธรรม ทางบริษัทขอแจ้งว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในส่วนนี้ทุกประการ
 3. ผู้ใช้งานจะต้องใช้ ข้อความ หรือข้อมูล ที่สุภาพ ไม่หยาบคาย ต่อข้อมูลในเว็บไซต์นี้ หากทางบริษัทมีการตรวจสอบเจอข้อมูลเหล่านี้ ทางเราจะทำการลบท่านออกจากการเป็นสมาชิกโดยทันที
 4. ท่านสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลรายละเอียดบริษัทด้วยตัวเองได้ตลอด เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นของท่านเป็นปัจจุบัน
 5. หากเกิดข้อผิดพลาดอันนอกเหนือจากข้อที่กล่าวในข้างต้น ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทขอแจ้งว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในส่วนนี้ทุกประการ
การเลือกแพ็กเกจ
 1. ท่านสามารถเลือกแพกเกจตามที่ท่านต้องการได้ตลอด โดยจะแบ่งออกเป็น
 2. ฟรีแพ็กเกจ
  พรีเมี่ยมแพ็กเกจ / ปี
 3. หากต้องการเลือกซื้อพรีเมี่ยมแพคเกจ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลย
การชำระเงิน
 1. ราคาแพคเกจและการชำระเงินทุกกรณี ทางเราจะขอยึดตามใบเสนอราคาที่ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีการออกให้ท่านไปเรียบร้อยแล้ว
 2. หากท่านเลือกซื้อพรีเมี่ยมแพ็กเกจ และมีการตัดสินใจชำระเงินเข้ามาแล้ว ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

การปรับปรุงและแก้ไขนโยบายนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้เดียวที่สามารถ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบส่วนของนโยบายนี้ได้ตลอด หากคุณมีข้อสงสัย หรือความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรดังกล่าวได้


โทร : 02-665-6170