แนะนำ
img
(45)

TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANT

บริการให้คำปรึกษา รับเป็นนายหน้า อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และตัวแทนอื่นๆ

แนะนำ
img
(115)

TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANTS [Interior]

ทีดีซี เป็น บริษัท ที่ก่อตั้งโดยชาวญี่ปุ่น, "คุณฮิโตชิ ซาโต้" เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่น, เรามุ่งเน้นกระบวนการคิดโดยยึดคำขวัญที่ว่า "เราเป็นแหล่งความคิดใหม่และสามารถพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต"

แนะนำ
แนะนำ
img
กลุ่มอุตสาหกรรม
img
กลุ่มอุตสาหกรรม
img
กลุ่มอุตสาหกรรม

บจ.ซีเคซี โซลูชั่นส์ จำกัด

การสอน และ อบรมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

บจ.ดวงวิภา แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประกอบธุรกิจสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน สถาบันกวดวิชา รวมถึงสถานศึกษาอื่นๆ และกิจการเกี่ยวเนื่อง(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

บจ.ดี.คิว.เอ จำกัด

ตรวจประเมินโรงเรียนสอนขับรถเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

บจ.ดีเอ็มอาร์ เวิลด์ไวด์ จำกัด

การให้บริการสอนเสริม และส่งเสริมทักษะเฉพาะด้านการคำนวณ

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

บจ.ทียูเอ็ม 2020 จำกัด

ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

บจ.นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาโดยวิธีอื่นๆ

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

บจ.พลัส เอ็ดดูเซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการโรงเรียนกวดวิชา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่่เกี่วข้องแล้ว)

หมวดหมู่

แชร์

โพสที่น่าสนใจ