img

รายละเอียดของธุรกิจ

การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร


รายละเอียดบริษัท

หมายเลขผู้เสียภาษี 0135563002461

วันที่ก่อตั้ง

ติดต่อเรา

  • 87 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130