img

รายละเอียดของธุรกิจ

ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี


รายละเอียดบริษัท

หมายเลขผู้เสียภาษี 0135563001767

วันที่ก่อตั้ง

ติดต่อเรา

  • 32/88 หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000