img

รายละเอียดของธุรกิจ

 ให้เช่าหรือขายโรงงานสำเร็จรูปพร้อมที่ดิน


รายละเอียดบริษัท

หมายเลขผู้เสียภาษี

วันที่ก่อตั้ง

ติดต่อเรา

  •   ต. ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140