img

รายละเอียดของธุรกิจ

 ประกอบเครื่องลดความชื้นเสื้อผ้า


รายละเอียดบริษัท

หมายเลขผู้เสียภาษี 0745555004480

วันที่ก่อตั้ง

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 30/104 หมู่ 1 ซอย- ถนน- ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร 74000