img

รายละเอียดของธุรกิจ

ASDSHOP


รายละเอียดบริษัท

สัญชาติบริษัท บริษัท ไทย

หมายเลขผู้เสียภาษี 0909923365

วันที่ก่อตั้ง1970-01-01

ทุนจดทะเบียน6,000,000

พนักงาน30

ติดต่อเรา