แนะนำ
img
(45)

TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANT

บริการให้คำปรึกษา รับเป็นนายหน้า อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และตัวแทนอื่นๆ

แนะนำ
img
(115)

TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANTS [Interior]

ทีดีซี เป็น บริษัท ที่ก่อตั้งโดยชาวญี่ปุ่น, "คุณฮิโตชิ ซาโต้" เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่น, เรามุ่งเน้นกระบวนการคิดโดยยึดคำขวัญที่ว่า "เราเป็นแหล่งความคิดใหม่และสามารถพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต"

แนะนำ
แนะนำ
img
บริการธุรกิจ
img
กลุ่มอุตสาหกรรม

 บริษัท โยโกยาม่า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 ผลิตกาว (Sealant) และสาร รองพื้น (Primer) สำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล (Hydraulic hose)

img
สินค้าอุปโภคบริโภค
img
กลุ่มอุตสาหกรรม

 บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด

 ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิต 137 เมกะวัตต์ ผลิตไอน้ำและน้ำเย็น

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

 บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด

 ผลิตกระแสไฟฟ้ากำลังการ ผลิต 137 เมกะวัตต์ ผลิตไอ น้ำประมาณ 30 ตันต่อชั่วโมง และผลิตน้ำเย็น 5500 ตัน ความเย็น

img
กลุ่มอุตสาหกรรม
img
กลุ่มอุตสาหกรรม

 บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำกัด

 ผลิตและจำหนํายกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลส์ที่ติดตั้งบนหลังคา (SOLAR PV ROOFTOP) ขนาดกำลังการผลิต 53 KW

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

 บริษัท คราวน์ อิควิปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 จำหนําย ให้เช่า ซํอมแซม และบำรุงรักษารถยกสินค้า (Forklift) รวมถึงจำหนํายและบรรจุอะไหล่และชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎อง

img
กลุ่มอุตสาหกรรม

 บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท

 ให้บริการทดสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภท ชิ้นส่วนรถยนต์และ อิเล็คทรอนิกส์

หมวดหมู่

แชร์

โพสที่น่าสนใจ